2 άτομα διαπραγματεύονται πάνω σε σκακιέρα.

Προχωρημένες Τεχνικές Διαπραγμάτευσης - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Λίγες διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ δύο ανθρώπων ή ομάδων ανοικτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πολλές διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν περισσότερες από δύο πλευρές και μερικές φορές γίνονται σε διαφορετικές φάσεις, με την κάθε φάση να αφορά συγκεκριμένα ζητήματα .Όλοι οι Μάνατζερ αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιες προκλήσεις και διαπραγματεύονται με προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές κ.ά. 

Το σεμινάριο στοχεύει να τους εφοδιάσει με προχωρημένες τεχνικές ώστε να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις της εργασίας τους γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά.

Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση πως να:
• Προφυλάσσονται από τις διάφορες παγίδες και τα πιθανά εμπόδια για μια συμφωνία και στους διάφορους τρόπους για να τα ξεπερνούν.
• Κατανοήσουν πως να διατηρούν μια καλή διαπραγματευτική σχέση με την άλλη πλευρά, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με ανυποχώρητους διαπραγματευτές.
• Καταλάβουν τα είδη των παγίδων π.χ. παράλογη κλιμάκωση, εξωφρενικές προσδοκίες, ανεξέλεγκτα συναισθήματα, κλπ. ώστε να τα ξεπερνούν με επιτυχία.
• Μην φοβούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολους διαπραγματευτές, αφού θα εξοικειωθούν μέσω ερωτηματολογίων, μελετών περίπτωσης και παίξιμο ρόλου με διάφορα δύσκολα σενάρια.
• Είναι πιο ανοικτοί και ευέλικτοι όταν διαπραγματεύονται, αφού θα κατανοήσουν πως οι διαπραγματεύσεις δεν ακολουθούν πάντα μια προβλέψιμη ή γραμμική πορεία. Έτσι αντί να βλέπουν ως πρόβλημα την κάθε αλλαγή στη διαδικασία, θα μπορούν να εκμεταλλεύονται την αλλαγή ως ευκαιρία για μάθηση και δημιουργικότητα.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους