εικόνα που δείνχει διάφορες γραφικές παραστάσεις, υπολογιστή και κουμπαρά. αυτά είναι μέρος μιας κοστολόγησης.

Καθορίζοντας σωστές τιμές σε αβέβαιες περιόδους - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Κάθε επιχείρηση οφείλει να κοστολογεί σωστά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, διαφορετικά θα λαμβάνει λανθασμένες αποφάσεις με τραγικές συνέπειες για το μέλλον της. H σωστή κοστολόγηση είναι ακόμη πιο σημαντική σήμερα, αφού οι τιμές των πρώτων υλών και των μεταφορικών κοστών δεν είναι σταθερές.

Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι αποτελεσματικές, καθώς κάποια έξοδα είναι δύσκολο να τιμολογηθούν, μ’ αποτέλεσμα να επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία και ίσως το μέλλον μιας επιχείρησης.
Με την εξέλιξη της επιστήμης της Κοστολόγησης, σήμερα υπάρχουν νέα μοντέλα, ακριβέστερα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα Διευθυντικά στελέχη να έχουν ακριβή πληροφόρηση στο θέμα κόστους.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και απόλυτα διαδραστικό έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να επεμβαίνουν και να αντιμεταθέτουν γνώσεις, απόψεις, εμπειρίες κλπ.

Στο σεμινάριο διεξάγονται ασκήσεις / case studies όπου οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν, παρουσιάζουν και συζητούν με τον εκπαιδευτή. 

Με τη λήξη του σεμιναρίου, μπορεί να καθοριστεί η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας.


Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

• Κατονομάζουν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το τελικό κόστος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
• Περιγράφουν τις διάφορες μεθόδους τιμολόγησης.
• Επεξηγούν τους προβληματισμούς των Διευθυντικών Στελεχών όταν καθορίζουν τιμές.
• Εκτελούν ασκήσεις καθορισμού των τελικών κοστών ή τιμών των προϊόντων ή υπηρεσιών που εμπορεύονται.
• Επιδεικνύουν την σωστή μέθοδο κοστολόγησης για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης τους.
• Συνεργάζονται με τους συναδέλφους άλλων τμημάτων έτσι ώστε όλοι να αποκτήσουν συνείδηση για το πως ο κάθε εργαζόμενος επηρεάζει το τελικό κόστος.
• Δικαιολογούν με αυτοπεποίθηση στους πελάτες τους οποιαδήποτε αύξηση τιμής.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους