μια κοπέλα προσπαθεί να ολοκληρώσει την πώληση

Αξιοποιώντας Τεχνικές Πειθούς για μεγαλύτερες Πωλήσεις - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Οι πελάτες έχουν αλλάξει, η αγορά μεταβάλλεται συνεχώς, το τοπίο γίνεται ολοένα και ανταγωνιστικότερο. Όσοι απασχολούνται στις πωλήσεις, οφείλουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, αν θέλουν όχι μόνον να επιβιώσουν αλλά και γιατί όχι, να θριαμβεύσουν στον τομέα των πωλήσεων.

Η πειθώ σήμερα αποτελεί την βασικότερη δεξιότητα επειδή θα βοηθήσει έναν πωλητή να πείσει ακόμα και ένα δύσκολο πελάτη να αγοράσει.

Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση πως να:
• Εφαρμόζουν τις τεχνικές πειθούς στα «Βήματα της Πώλησης» αφού έχει αποδειχθεί πως εάν ο πωλητής κινείται αυθόρμητα, τότε θα ακολουθεί τα βήματα που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για να αγοράσει. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες πωλήσεις, παρατραβηγμένα όρια πιστώσεων, συχνότερες παραδόσεις, κλπ.
• Υιοθετήσουν στον τρόπο που πωλούν την τεχνική της ακοής και της σιωπής, η οποία αποδεδειγμένα μόνον θετικά στοιχεία έχει να προσφέρει στο κλείσιμο της πώλησης από τον πελάτη.
• Εξασκήσουν τις τεχνικές μέσω παίξιμο ρόλου σε ασφαλές περιβάλλον. Έτσι θα είναι σε θέση να εστιάζουν πως θα συνδέουν το συναίσθημα που θέλει να νιώθει ο υποψήφιος πελάτης με τις υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρει.
• Έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αφού θα είναι σε θέση να κερδίζουν περισσότερους πελάτες και μεγαλύτερες πωλήσεις.
• Αντικρούουν τις αντιρρήσεις που προβάλλουν οι πελάτες με μεγαλύτερη σιγουριά, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους