Σχέδιο που περιγράφει το Μάρκετινγκ Περιεχομένου, με λεζάντα Κερδίστε Πελατες μέσα από τη δημιουργία περιεχομένου

Στρατηγικές δημιουργίας Περιεχομένου Μάρκετινγκ στον ψηφιακό κόσμο - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Το περιεχόμενο έχει ονομασθεί ως ο “Βασιλιάς” όλων των ενεργειών Μάρκετινγκ. Βάση του περιεχομένου θα κριθεί κατά πόσο θα πεισθεί ένας επισκέπτης να μετατραπεί σε πελάτη της επιχείρησης μας. Τα Στελέχη Μάρκετινγκ πρέπει να χειρίζονται στρατηγικά το περιεχομένο για να έχουν απήχηση οι ενέργειες τους. Η χρήση του σωστού περιεχομένου σε συστηματική βάση μπορεί να δημιουργήσει τριπλάσια leads από άλλες ενέργειες Μάρκετινγκ, και μάλιστα με χαμηλότερο κόστος.

Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση πως να:
• Δημιουργείται, διανέμεται και προωθείται χρήσιμο περιεχόμενο σε ιστοσελίδες και τα υπόλοιπα ψηφιακά μέσα.
• Να αναλύουν τα στάδια που ακολουθούνται για τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής περιεχομένου (Content Marketing Strategy)
• Αντλούμε ιδέες για την δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου
• Να εξασκηθούν στην δημιουργία χρήσιμου περιεχομένου για την επιχείρηση τους, και θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες,
• Διαμοιράζεται το περιεχόμενο στα διάφορα μέσα, δίνοντας έμφαση σε εξατομικευμένες προσαρμογές που τυχόν απαιτείται.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους