μια ομάδα δίνει την απαραίτητη βοήθεια στους άλλους για να περάσουν το χαντάκι στο βουνό

Ηγεσία με Επιρροή - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Η επιρροή σ’ ένα κόσμο εύθραυστο, ανήσυχο και ακατανόητο, έχει μεγαλύτερη σημασία για κάθε Μάνατζερ. Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που δημιουργεί η διοίκηση ομάδων εξ αποστάσεως, κάθε Μάνατζερ χρειάζεται να αναπτύξει νέες ικανότητες για να είναι πετυχημένος.

Η πειθώ θα βοηθήσει έναν Μάνατζερ να λάβει επιπρόσθετους πόρους για το τμήμα του, να εκθειάσει τα πλεονεκτήματα ενός νέου προϊόντος σε κάποιον πελάτη ή να πείσει έναν προμηθευτή να επισπεύσει μια παραγγελία.

Η άσκηση επιρροής είναι και μια παρεξηγημένη έννοια. Κάποιοι αντιλαμβάνονται την έννοια ως ένα τρόπο για να «γίνεται το δικό τους». Στην πραγματικότητα όμως σημαίνει να συμβάλλει κάποιος στη δημιουργία θετικών και παραγωγικών αποτελεσμάτων για την επιχείρηση του, μαζί με άλλους και μέσω άλλων.

Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση πως να:
• Πετυχαίνουν την υποστήριξη υφισταμένων, συναδέλφων και προϊσταμένων αφού θα κερδίζουν τον σεβασμό τους μέσω της συμπεριφοράς τους η οποία θα τους βοηθά να ασκούν επιρροή.
• Αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίζουν περισσότερους πόρους για την ομάδα, αφού θα μπορούν να κερδίζουν την υποστήριξη των προϊσταμένων τους.
• Χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολες περιπτώσεις όπως και να κάνουν τους «εχθρούς τους συμμάχους» ή να πείθουν ακόμη και τον πιο ισχυρογνώμων σε μια συζήτηση.
• Χρησιμοποιούν τις διάφορες τεχνικές με αυτοπεποίθηση για να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, γνωρίζοντας ότι λειτουργούν με την φιλοσοφία «κερδίζω κερδίζεις».
• Στηρίζονται περισσότερο στην επιρροή μέσω της προσωπικής εξουσίας, παρά με τη δύναμη που τους παρέχει η θέση τους.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους