5 άτομα σε συνεδρία με τον Διευθυντή να κρατά το κεφάλι του, από νεύρα που προκλήθηκαν λόγω κακής επικοινωνίας

Ανάπτυξη ικανοτήτων στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Η επικοινωνία αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα για την επιτυχία μιας επιχείρησης, αφού συντονίζει τις δραστηριότητες σ’ όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Χωρίς την κατάλληλη επιχειρησιακή επικοινωνία, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε πλήθος προβλημάτων όπως είναι: η οργανωτική αναποτελεσματικότητα, η αδυναμία διαμόρφωσης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η σύγχυση σ’ όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση πως να:
• Αναπτύξουν τεχνικές διαχείρισης και επικοινωνίας με διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων.
• Χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολα περιστατικά με συναδέλφους ή πελάτες, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της επιχείρησης τους.
• Υιοθετήσουν νέες συνήθειες επικοινωνίας οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές στον τρόπο που επικοινωνούν και που θα ενισχύσουν τον βαθμό ομαδικότητας στην επιχείρηση.
• Αναγνωρίσουν ότι επικοινωνώντας αποτελεσματικότερα θα συμβάλει στο να εκτελούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό τα καθήκοντα τους.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους