Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου - Σεμινάριο ΑνΑΔ

Ο χρόνος για όλους τους ανθρώπους είναι ο ίδιος: 24 ώρες. Το ερώτημα είναι: Πως καταφέρνουν κάποιοι Managers να πετυχαίνουν περισσότερα πράγματα μέσα στον ίδιο χρόνο; Αυτό το κενό καλείται να κλείσει το σεμινάριο.

Με την λήξη του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση πως να:
• Αναγνωρίζουν τα συμπτώματα της πίεσης και του στρες τα οποία προκαλούνται από την δυσκολία διαχείρισης και ελέγχου μιας κατάστασης, ειδικά όταν ο χρόνος γίνεται αντίπαλος.
• Κατανοήσουν το υψηλό κόστος από την κακοδιαχείριση του χρόνου και τις συνέπειες που έχει για τους ίδιους ως Μάνατζερ, τους συναδέλφους τους και την επιχείρηση τους.
• Αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να ασκούν αποτελεσματικότερα τα καθημερινά τους διοικητικά καθήκοντα, ειδικά αν είναι προϊστάμενοι τμημάτων.
• Διαχωρίζουν τις εργασίες τους σε σημαντικές και επείγον, και να μπορούν να βάζουν προτεραιότητα στην εκτέλεση τους, τόσο από τους ίδιους όσο και από τους υφισταμένους τους.
• Σχεδιάζουν και να υλοποιούν πιστά ένα κοινό πλάνο δράσεων, ειδικά όταν απαιτείται συμβολή ατόμων από το τμήμα τους ή άλλα τμήματα.
• Παίρνουν με αυτοπεποίθηση τις διάφορες αποφάσεις όταν θα έρχονται αντιμέτωποι με το δίλημμα ποιες εργασίες ή/και στόχοι έχουν προτεραιότητα, τόσο για τους ίδιους όσο και για υφισταμένους τους.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Γιατί μας επιλέγουν;

  Εκπαιδευτική     Εμπειρία

  Πάνω από 14.000 ώρες εκπαιδευτική εμπειρία

  Εξατομίκευση Προγράμματος

  Προσαρμογή σεμιναρίου στις ανάγκες της επιχείρησής σας

  Άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες

  Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και εξασκούν νέες δεξιότητες, τονώντας την αυτοπεποίθησή τους