στρατηγικη με φιγουρες απο σκακι

Ανάπτυξη Στρατηγικού Πλάνου

«Ένα στρατηγικό πλάνο αποτελεί τον οδικό χάρτη προς το μέλλον για την επιχείρηση. Είναι καλύτερα να είστε σχεδόν σωστός, παρά απολύτως λάθος».

Τι είναι Στρατηγική;

Η ικανότητα της επιχείρησης να σκέπτεται και να ενεργεί ταχύτερα από τους ανταγωνιστές της, αλλά και να προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της αγοράς.
• Αφορά την Στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας
• Την σωστή διαχείριση των απαραίτητων πόρων

Η περίοδος αυτή καλεί τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να «αμφισβητήσουν» τον τρόπο που εργάζονται, δηλαδή να επανακαθορίσουν το Επιχειρηματικό τους Μοντέλο.

Οι αλλαγές είναι πολλές:
• Ο τρόπος που οι άνθρωποι (εργαζόμενοι και πελάτες) ζουν, εργάζονται, επικοινωνούν και σκέπτονται έχει αλλάξει.
• Σ΄ έναν εργασιακό χώρο εργάζονται άτομα 3-4 διαφορετικών γενεών, με διαφορετικές προσδοκίες.
• Έχει αυξηθεί το κόστος πρώτων υλών, μεταφορικών, κλπ. Ο χρόνος παράδοσης είναι μεγαλύτερος και μη προβλέψιμος.

Στόχος του πλάνου:

Κύριος στόχος είναι η συλλογή και η ανάλυση σωστών πληροφοριών που θα συνθέτουν το Στρατηγικό Πλάνο ώστε να αξιολογηθεί ο κίνδυνος που εμπερικλείει το έργο αυτό. Το Στρατηγικό πλάνο είναι χρήσιμο για τους πιο κάτω λόγους:
1. Να επιβεβαιωθούν οι αρχικές προβλέψεις των Μετόχων.
2. Να παρουσιασθούν νέες ευκαιρίες προς εκμετάλλευση.
3. Να καθοδηγεί το Διευθυντικό προσωπικό της εταιρείας να πετύχει το όραμα.
4. Αν είναι απαραίτητο, να παρουσιαστεί σε νέους μετόχους ή στην Τράπεζα για να βρεθεί επιπρόσθετο κεφάλαιο.

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


  Είπαν για εμάς

  Προσφέρουμε Λύσεις που είναι:

  Καινοτόμες

  Όχι αντιγραφές από ανταγωνιστές.

  Αντικειμενικές

  Τι είναι συμφέρον για τον πελάτη, και όχι για μας.

  Μετρήσιμες

  Ώστε η εφαρμογή να παρακολουθείται βήμα βήμα.