100,00 285,60 

18/9/2024
08:45 - 17:00
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Περιγραφή

Όσοι συναλλάσσονται με πελάτες κουράζονται από τις συνεχείς απαιτήσεις των πελατών με αποτέλεσμα να λειτουργούν συχνά με το συναίσθημα παρά με την λογική. Επιπρόσθετα δημιουργούνται παρεξηγήσεις ή/και συγκρούσεις λόγω της διαφορετικότητας προσωπικοτήτων. Με την κατάλληλη κατάρτιση, το προσωπικό μπορεί να αντιμετωπίσει περιστατικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παράπονα ή διαμαρτυρίες. Η κατάρτιση ενισχύει την αυτοπεποίθηση του προσωπικού, καθώς γνωρίζουν ότι έχουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.

Η κατάρτιση του προσωπικού για το χειρισμό δύσκολων πελατών δεν είναι απλά μια στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας και απόδοσης μιας επιχείρησης. Η διαρκής επένδυση σε τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να παράγει μακροπρόθεσμα οφέλη και να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Κόστος Συμμετοχής

Χωρίς επιχορήγηση: €240 + ΦΠΑ

Με Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €100*

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο σεμινάριο με την επιλογή “Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό”. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε την πληρωμή μέχρι να σας σταλεί τιμολόγιο.

*Ο ΦΠΑ είναι μηδενικός.

Εκκαθάριση
SKU: N/A Κατηγορία:

Πρόγραμμα

08:45 – 10:45 – Εισαγωγή και στόχοι του προγράμματος

Ορισμός του Δύσκολου Πελάτη
• Κατηγορίες Δύσκολων Πελατών
• Αιτίες & Παράγοντες που καθιστούν έναν πελάτη «δύσκολο»

Κοινωνικές & Ψυχολογικές Δυναμικές
• Βασικοί κανόνες επικοινωνίας
• Ψυχολογία του δύσκολου πελάτη
• Τεχνικές αυτογνωσίας & αυτοελέγχου

10:45-11:00 – Διάλειμμα

11:00 – 13:00 – Τεχνικές Χειρισμού Δύσκολων Πελατών

• Ακρόαση & Κατανόηση
• Πως να αποφεύγετε τη σύγκρουση
• Πως να δημιουργείτε συμφωνίες
• Τεχνικές επαναφοράς της ηρεμίας
• Διαχείριση προσδοκιών

Παρουσίασης Μελέτης Περίπτωσης, όπου:
• δεν ακολουθούνται τα πιο πάνω βήματα.
• ακολουθούνται τα πιο πάνω βήματα
Συζήτηση / Συμπεράσματα

13:00 – 13:45 – Γεύμα & Networking

13:45 – 15:15 – Παίξιμο ρόλων με πραγματικές περιπτώσεις
•Παίξιμο ρόλων με πραγματικές περιπτώσεις
• Εργασία σε δυάδες με πραγματικά σενάρια
• Παίξιμο ρόλου μπροστά στους συμμετέχοντες
• Συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων / Ανατροφοδότηση

15:15 – 15:30 – Διάλειμμα

15:30-17:00 – Οφέλη από τον σωστό χειρισμό δύσκολων πελατών
•• Ψυχολογική ευεξία του προσωπικού
• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του προσωπικού
• Μείωση κινδύνου απώλειας πελατών
• Βελτίωση της σχέσης με τους πελάτες
• Βελτίωση πωλήσεων & κέρδους
• Ανάπτυξη της ευελιξίας και ανθεκτικότητας του προσωπικού

Πως αξιολογούμε το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι πελάτες μας, με τη χρήση της τεχνολογίας;
• Παρουσίαση εργαλείων μέτρησης

Παιχνίδι Kahoot: Πόσο καλός είμαι στην εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών;

Συμπεράσματα, Αξιολόγηση Σεμιναρίου & εκπαιδευτή

Είπαν για το σεμινάριο