Διαπραγματευτικές Δεξιότητες για όσους φοβούνται να διαπραγματεύονται

Ο καθένας διεκδικεί την επίτευξη των στόχων του με το σύνολο των εργαλείων που διαθέτει η φαρέτρα του.
Οι άνθρωποι διαπραγματεύονται συμπεριφέρονται ανάλογα με τις αξίες και την προσωπικότητα τους.

Κάποιες από τις δύσκολες περιπτώσεις που καλείται κάποιος να διαπραγματευθεί αντιστοιχούν στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • “Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”, που προτείνει ο Μακιαβέλι στο έργο του Ηγεμών.
 • “Η ισονομία απονέμεται μόνον μεταξύ ισοδύναμων αντιπάλων ενώ σε αντίθετη περίπτωση επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου”
  που αναφέρει ο Θουκιδίδης.
 • “Ηθικό είναι αυτό που μου συμφέρει”,
  που αναφέρει ο Πλούταρχος στο έργο του “Ηθικά”. 
 • “Δεν υπάρχουν ούτε μόνιμοι εχθροί αλλά ούτε και μόνιμοι φίλοι. Μόνιμα είναι μόνον τα συμφέροντα”
  υποστήριζε ο Αυστριακός Πρωθυπουργός Μέτερνιχ.

Πως μπορεί κάποιος να διαπραγματευθεί με ένα δύσκολο άτομο, όπως περιγράφεται πιο πάνω, με αυτοπεποίθηση και να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς να χαλάσει τη σχέση;

Οι ενέργειες που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος/α για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση είναι να:

 • Είναι απόλυτα προετοιμασμένος/η.
 • Ευθυγραμμίσει τους διαπργματευτικούς στόχους με τους εταιρικούς.
 • Προσδιορίσει την Καλύτερη Εναλλακτική Λύση έναντι μιας προσφερόμενης συμφωνίας (ΚΕΛΕΠΣΥ) και την τιμή αποχώρησης της άλλης πλευράς.
 • Προσδιορίσει τα συμφέροντα και των δύο πλευρών και να αναπτύξει λύσεις που δημιουργούν αξία.
 • Διαχωρίσει τα προσωπικά θέματα από τα διαπραγματευτικά.
 • Αναγνωρίσει τα πιθανά εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας.
 • Μάθει πως να συγκροτεί συμμαχίες και συνασπισμούς.
 • Αποκτήσει τη φήμη φερεγγυότητας και αξιοπιστίας.
 • Αναγνωρίσει την αξία των σχέσεων.

Σημαντικό να αναφερθεί πως η υποχωρητικότητα δεν εμπνέει σεβασμό στην άλλη πλευρά, πέραν από το γεγονός πως αυτός που υποχωρεί θα μετανοιώσει μετά.

Σε περιπτώσεις επίσης που κάποιος διαπραγματευτής λογοδοτεί σε έναν ανώτερο, χάνει το κύρος του και κατά συνέπεια την αυτοπεποίθηση του.

Οπότε η εκμάθηση ενός πλούσιου ρεπερτορίου από διαπραγματευτικές δεξιότητες δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη σημασία στο χώρο εργασίας απ’ ότι σήμερα.

Σ’ ένα σεμινάριο Διαπραγματεύσεων το οποίο μπορεί να επιχορηγηθεί από την ΑνΑΔ, μπορεί κάποιος/α να μάθει πως να:

 • Παραθέτει ακαταμάχητα επιχειρήματα.
 • Αντιπετωπίζει δύσκολους αντιπάλους.
 • Δημιουργεί πανίσχυρες συμμαχίες.
 • Οικοδομεί ανθεκτικές σχέσεις για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρειάζεστε έναν έμπειρο σύμβουλο για την επιχείρησή σας;