Πώς να αποκτήσω Ρόλο Εργοδότη – Ερμής ΑνΑΔ

Απαραίτητα Έγγραφα

1. Τελευταία κατάσταση πληρωμένων αποδοχών και εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων από το «Σύστημα Πληρωμής Εισφορών» των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (SISnet)
2. Κωδικός Εξουσιοδότησης από Φυσικό Πρόσωπο εγγεγραμμένο στην πλατφόρμα ΑνΑΔ Ερμής

Διαδικασία

1. Είσοδος στη σελίδα Ermis με τον λογαριασμό Νομικού Προσώπου.

2. Επιλογή Προφίλ και Ρόλοι.

3. Επιλογή Διαθέσιμοι Ρόλοι.

4. Επιλογή Αίτηση για απόκτηση Ρόλου.

5. Επιλογή του Είδους Εργοδότη (αν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, προχώρησε στο βήμα 6).

6. Επιλογή υφιστάμενης Διεύθυνσης

7. Επιλογή υφιστάμενου αριθμού.

8. Καταχώρηση επωνυμίας εργοδότη ακριβώς όπως φαίνεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις SIS, οι οποίες θα επισυναπτούν αργότερα. Καταχώρηση των υπόλοιπων στοιχείων.

9. Καταχώρηση κωδικού εξουσιοδότησης Διευθυντή και επιλογή επιβεβαίωσης (για τη δημιουργία Κωδικού Εξουσιοδότησης δες εδώ).

10. Επιλογή των ανάλογων απαντήσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΑνΑΔ.

11. Καταχώρηση Κωδικού Επικοινωνίας Ατόμου Επικοινωνίας και επιλογή Επιβεβαίωσης.

12. Ανέβασμα Εγγράφου Κοινωνικών Ασφαλίσεων

13. Αποδοχή Όρων & Υποβολή Αίτησης

Η Knowledge σας εύχεται καλή επιτυχία στην αίτηση!

Eλπίζουμε να σας δούμε σε κάποιο από τα επιχορηγημένα σεμινάρια ΑνΑΔ της Knowledge!

Δείτε το βιογραφικό του συγγραφέα του άρθρου εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρειάζεστε έναν έμπειρο σύμβουλο για την επιχείρησή σας;